בלוג אישי 

בבלוג האישי אכניס תכנים

#1 הקשבה הורית 

בפסח אנחנו חוגגים ומציינים את החרות שלנו כעם וכאומה.

זה גם הזמן ל"טפל" בחרות האישית שלנו

התפרסם באתר "כפרניק" 17.4.15